ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2021 (LỚP CD16-CH16-LT18..)

 Thông báo: Thời hạn đăng ký: 5.4.2021

Sinh viên lớp CD16-CH16-LT18...và các sinh viên khoá trước. Nếu hoàn thành chương trình đào tạo theo yêu cầu, tính đến ngày 5.4.2021 (Không kể Môn thực tập tốt nghiệp đợt 1 tháng 1.2021). Đăng ký theo link sau: LINK ĐĂNG KÝPHÂN CÔNG GV HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CD16-CH16-LT18

 Danh sách phân công GV hướng dẫn thực tập.

Danh sách SV bên cầu. Nhóm trưởng Thứ 2 tuần sau (25.1.2021) liên hệ GV để biết công ty thực tập. Hoặc chờ thông báo chính thức từ bộ môn.

Danh sách SV bên đường liên hệ thầy TS Nguyễn Văn Long.

LINK DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC TÂP (CD16-CH16-LT18)

CATALOGUE HỆ THỐNG NEO VÀ CÁP DỰ ỨNG LỰC CỦA VSL VÀ FREYSSINET

Để lựa chọn hệ thống neo-cáp dự ứng lực cho thiết kế đồ án môn học Cầu BTCT và đồ án tốt nghiệp

CATALOGUE-VSL-FREYSSINETĐĂNG KÍ BỔ SUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CD16-CH16-LT18...)

 

 Nội dung:

1. Danh sách sinh viên đăng kí thực tập thành công: DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
2. Sinh viên không có tên trong danh sách tạm (Có thể bị nhầm chưa hoàn thành chương trình đào tạo). Đăng kí bổ sung theo link sau: LINK ĐĂNG KÍ THỰC TẬP
3. Nộp bản điểm (Lưu tên file: HOVATEN-LOP-BANGDIEM) theo link sau: LINK NỘP BẢNG ĐIỂM
4. Thời hạn: đến hết ngày 18.1.2021. Và chờ thông báo của bộ môn để có hướng dẫn chi tiết.
5. Kế hoạch thực tập: 6 tuần, thời gian bắt đầu tính từ buổi học đầu tiên của Kì 2-Năm 2020-2021 (Sau tết nguyên đán).
Chú ý: Nếu ai đã có sẵn công ty thực tập ở quê, trước tết liên hệ cô Thư xin giấy giới thiệu thực tập, để không phải vào lại TP.HCM(Chờ thông báo danh sách chính thức được duyệt).

Có bất kì thắc mắc nào, các em liên hệ:
 - ThS. Lê Hồng Lam - 0905223883
SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-ĐỢT 3- NĂM 2020

 

Nội dung:
1. Dữ liệu Đồ án tốt nghiệp (theo files đính kèm).DỮ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
      Chú ý : 
           1.1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017
         1.2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).
2. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.
3. Khi nộp bài, các em nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại :

Chú ý khi thực hiện:
Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các bạn gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.

Các em phải gặp GVHD theo từng nhóm trong tuần đầu tiên sau khi nhận số liệu, để thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.

Nhờ các bạn nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

P/s Các files đính kèm gồm :
- Danh sách SV - GVHD
- Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên : Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên
- Các biểu mẫu gồm : bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ 
- Mã địa chất : gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu
- Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp : SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.

Có bất kì thắc mắc nào, các em liên hệ :

 - ThS. Phạm Đệ - 0907621521


SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU LỚP CD17CLCA+B(HỆ CHẤT LƯỢNG CAO).

Bộ số liệu đồ án chuyên ngành Cầu. Lớp CD17CLCA+B 

Các bạn sinh viên nghiên cứu các yêu cầu để thực hiện tốt hơn tất cả các đồ án của mình. 

Link số liệu và qui định chung

LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN