ĐỒ ÁN MỐ TRỤ CẦU LỚP CD17, CH17, CD17CLC

THÔNG BÁO: ĐỒ ÁN MỐ TRỤ CẦU LỚP CD17, CH17, CD17CLC

Nội dung thực hiện: Thiết kế 1 mố và 1 trụ theo bộ số liệu đồ án.LỊCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-LỚP CD16CLC

THÔNG BÁO

+ Thời gian nộp bài Thứ 3 ngày 28.09.2021. Liên hệ thầy Phạm Đệ: 0907621521 (Để tạo nhóm zalo nộp file trình bày)

+ Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp đợt 2-CD16CLC-ĐỢT 2: Kế hoạch bảo vệ

+ Link nộp bài trước khi bảo vệ (trước 12h ngày 28.09.2021): Nộp bài trước bảo vệ

+ Link nộp bài sau khi bảo vệ: Nộp bài sau bảo vệ (Link tạo sau bảo vệ)PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU (BẢN MỚI)-CD18CLC-CD18A.B.D-CH18-CD19LT

THÔNG BÁO

+ Chú ý: Sinh viên khóa CD18CLC vẫn làm theo số liệu cũ, riêng đồ án mố trụ và thi công giáo viên sẽ hướng dẫn cập nhật theo các yêu cầu của Phiếu số liệu mới trong quá trình làm đồ án (Do bổ sung một số yêu cầu mới của đồ án mố trụ và thi công).

+ Phụ lục đồ án chuyên ngành cầu các lớp có thay đổi như sau, do đó các bạn hủy bộ số liệu cũ làm theo bộ số liệu mới

+ Phụ lục đồ án mới chuyên ngành cầu(Lớp CD18CLC-CD18A.B.D-CH18-CD19LT) theo link sau: Phụ lục đồ án bản mới

+ Tham khảo qui định tiến độ thực hiện đồ án tiên quyết: Điều kiện đồ án tiên quyết

+ Bộ số liệu địa chất, thủy văn phục vụ đồ án mố trụ và đồ án tốt nghiệp: Số liệu địa chất thủy văn (Có thể thay đổi theo năm)

+ Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp chung: Biểu mẫu tốt nghiệp(Có thể thay đổi theo năm)

+ Tham khảo thời gian đăng kí đồ án tốt nghiệp: Thời gian đăng ký đồ án tốt nghiệp
SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU -ĐỢT 3 (LỚP CD16CLC)

Nội Dung:

+ Danh sách phân công GVHD, Số liệu đồ án: Số liệu đồ án

+ Số liệu địa chất thủy văn và biểu mẫu chung Biểu mẫu chung

Chú ý:

1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017
2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).
3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.

4. Khi nộp bài, các Anh(Chị) nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại: Link kiểm tra sự trùng lắp

Chú ý khi thực hiện:

+ Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các em gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.
+ Nhóm trưởng (Đứng đầu danh sách theo từng GVHD) liên hệ GVHD sau khi có số liệu, trong tuần đầu tiên thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.
+ Nhờ các em nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

P/s Các files đính kèm gồm:

+ Danh sách SV - GVHD.
+ Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên: Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên.
+ Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp: SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.
+ Mã địa chất: Gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu.
+ Các biểu mẫu gồm: Bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ, Mẫu đề cương(Nếu làm chuyên đề),....
+++++++++++++++++ Có bất kỳ thắc mắc nào, các em liên hệ :- ThS. Phạm Đệ - 0907621521ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH CẦU -KHÓA 17 TRỞ VỀ SAU.

Điều kiện đăng ký môn học Đồ án Mố trụ cầu và Đồ án Thi công cầu

Sinh viên chuyên ngành Cầu đường và Cầu hầm từ khóa 17 trở đi, cần chú ý điều kiện đăng ký đồ án như sau:
1. Sinh viên đăng ký học phần Đồ án MỐ TRỤ CẦU nếu đã hoàn thành xong (đã qua môn) tối thiểu một trong hai đồ án: Đồ án Cầu bê tông cốt thép hoặc Đồ án Cầu thép.
2. Sinh viên đăng ký học phần Đồ án THI CÔNG CẦU nếu đã hoàn thành xong (đã qua môn) tối thiểu một trong hai đồ án: Đồ án Cầu BTCT hoặc Đồ án Cầu thép. Tuy nhiên, sinh viên nên hoàn thành đồ án Mố trụ cầu trước khi đăng ký môn Đồ án THI CÔNG CẦU.
3. Đăng ký đồ án tốt nghiệp sau khi hoàn thành (đã qua môn) tất cả các môn trong chương trình đào tạo.THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-LỚP CD17CLC(A-B)

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp

+ Danh sách phân công GVHD thực tập chuyên ngành cầu: Hồ sơ thực tập tốt nghiệp

1. Nhóm trưởng bên cầu Thứ 2 tuần sau (6.9.2021) liên hệ GV lên kế hoạch thực tập
2. Nhóm SV còn lại: Thực tập chuyên ngành đường bộ liên hệ thầy TS Nguyễn Văn Long

LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN