PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU (LỚP CH18-CD19LT)

PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU CD18CLC

Bộ số liệu đồ án chuyên ngành Cầu (Lớp CD18CLC) link sauPHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN

Tham khảo qui định tiến độ thực hiện đồ án tiên quyết:QUI ĐỊNH ĐỒ ÁN TIÊN QUYẾTPHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU LỚP CD18

 Bộ số liệu đồ án chuyên ngành Cầu (Lớp CD18A-B-D:Hệ đại trà). Các bạn Sinh viên download bộ phụ lục số liệu theo link sau: PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CẦU-CD18

Tham khảo qui định tiến độ thực hiện đồ án tiên quyết: QUI ĐỊNH ĐỒ ÁN TIÊN QUYẾTĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH CẦU -KHÓA 17 TRỞ VỀ SAU.

 

V/v: Điều kiện đăng ký môn học Đồ án Mố trụ cầu và Đồ án Thi công cầu

Sinh viên chuyên ngành Cầu đường và Cầu hầm từ khóa 17 trở đi, cần chú ý điều kiện đăng ký đồ án như sau:

1. Sinh viên đăng ký học phần Đồ án MỐ TRỤ CẦU nếu đã hoàn thành xong (đã qua môn) tối thiểu một trong hai đồ án: Đồ án Cầu bê tông cốt thép hoặc Đồ án Cầu thép.

2. Sinh viên đăng ký học phần Đồ án THI CÔNG CẦU nếu đã hoàn thành xong (đã qua môn) tối thiểu một trong hai đồ án: Đồ án Cầu BTCT hoặc Đồ án Cầu thép. Tuy nhiên, sinh viên nên hoàn thành đồ án Mố trụ cầu trước khi đăng ký môn Đồ án THI CÔNG CẦU.THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-LỚP CD17CLC(A-B)

Danh sách phân công GV hướng dẫn thực tập. HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Danh sách SV bên cầu. Nhóm trưởng Thứ 2 tuần sau (6.9.2021) liên hệ GV lên kế hoạch thực tập.

SV còn lại: Thực tập chuyên ngành đường bộ liên hệ thầy TS Nguyễn Văn Long.SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU ĐỢT 2-2021 (LỚP CD16-CH16-LT18)

 Nội dung:

Dữ liệu Đồ án tốt nghiệp: DỮ LIỆU

Số liệu địa chất và mẫu biểu chung:MẪU BIỂU CHUNG

Các thành viên liên hệ nhóm trưởng. Nhóm trưởng liên hệ Giáo viên hướng dẫn.

 Chú ý: 

1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017

2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).

3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.

4. Khi nộp bài, các Anh(Chị) nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các  em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại :https://forms.gle/e5xJCprGxhtdSeT27

5. Nếu có sai sót về bảng điểm sẽ bị huỷ kết quả thực hiện.

 Chú ý khi thực hiện:

   Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các  em gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.

    Các  em phải gặp GVHD theo từng nhóm trong tuần đầu tiên sau khi nhận số liệu, để thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.

    Nhờ các em nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

 P/s Các files đính kèm gồm:

- Danh sách SV - GVHD

- Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên: Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên

- Các biểu mẫu gồm: bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ 

- Mã địa chất: gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu

- Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp: SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.

 Có bất kỳ thắc mắc nào, các em liên hệ:

 - ThS. Phạm Đệ - 0907621521

LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN