SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU ĐỢT 2-2021 (LỚP CD16-CH16-LT18)

 Nội dung:

Dữ liệu Đồ án tốt nghiệp: DỮ LIỆU

Số liệu địa chất và mẫu biểu chung:MẪU BIỂU CHUNG

Các thành viên liên hệ nhóm trưởng. Nhóm trưởng liên hệ Giáo viên hướng dẫn.

 Chú ý: 

1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017

2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).

3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.

4. Khi nộp bài, các Anh(Chị) nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các  em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại :https://forms.gle/e5xJCprGxhtdSeT27

5. Nếu có sai sót về bảng điểm sẽ bị huỷ kết quả thực hiện.

 Chú ý khi thực hiện:

   Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các  em gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.

    Các  em phải gặp GVHD theo từng nhóm trong tuần đầu tiên sau khi nhận số liệu, để thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.

    Nhờ các em nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

 P/s Các files đính kèm gồm:

- Danh sách SV - GVHD

- Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên: Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên

- Các biểu mẫu gồm: bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ 

- Mã địa chất: gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu

- Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp: SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.

 Có bất kỳ thắc mắc nào, các em liên hệ:

 - ThS. Phạm Đệ - 0907621521CHÚC MỪNG TÂN KỸ SƯ CD16-CH16

  Bộ môn chúc mừng sinh viên CD16 và CH16 đã thành công buổi bảo vệ tốt nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian làm luận án tốt nghiệp.

Vượt lên trên khó khăn đó một số bạn đã hoàn thành xuất sắc đồ án của mình từ cảm hứng thành công của các anh chị khoá trước. Có thể là động lực cho các bạn khoá sau cố gắng để thành công.

Chúc mừng Tân kỹ sư sẽ thành công trong cuộc sống.  

ĐĂNG KÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021-(CD16-CH16-LT18 VÀ SV KHOÁ TRƯỚC)

Thông báo: Thời hạn đăng ký: 1.8.2021

Sinh viên lớp CD16-CH16-LT18...và các sinh viên khoá trước. Nếu hoàn thành chương trình đào tạo theo yêu cầu, tính đến ngày 1.8.2021. Đăng ký theo link sau: Link Đăng ký 

Nộp bảng điểm theo link sau: Link nộp bản điểm-Giấy cam kết

SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-HỆ CHẤT LƯỢNG CAO. CD16CLC-ĐỢT 2- 2021

Nội dung:

Dữ liệu Đồ án tốt nghiệp (theo files đính kèm)Link download

 Chú ý : 

1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017

2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).

3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.

4. Khi nộp bài, các Anh(Chị) nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các  em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại :https://forms.gle/e5xJCprGxhtdSeT27

5. Nếu kết quả Bảo vệ thực tập tốt nghiệp không đạt sẽ bị loại khỏi danh sách đợt này.

 Chú ý khi thực hiện:

   Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các  em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các  em gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.

    Các  em phải gặp GVHD theo từng nhóm trong tuần đầu tiên sau khi nhận số liệu, để thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.

    Nhờ các em nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

 P/s Các files đính kèm gồm :

- Danh sách SV - GVHD

- Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên : Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên

- Các biểu mẫu gồm : bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ 

- Mã địa chất : gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu

- Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp : SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.

 

Có bất kỳ thắc mắc nào, các em liên hệ :

 - ThS. Phạm Đệ - 0907621521
 

THỦ TỤC NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CD16-CH16-LT18-CD16CLC

 Thông báo:

Sinh viên các lớp đọc thông báo và thực hiện làm theo link sau.Link download

Chú ý: Phải đảm bảo điều kiện về đường truyền, webcam...để bảo vệ trực tuyến.

Sau khi bảo vệ xong: Sinh viên lớp Đại trà liên hệ cô Thư Giáo vụ khoa CTGT để làm thủ tục tốt nghiêp. Lớp CLC liên hệ Viện làm thủ tục tốt nghiêp.

Nếu có gì thắc mắc liên hệ ThS Phạm Đê (0907 621 521)TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG-LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

 

-  Công ty TNHH Tư vấn Hội Cầu Đường tuyển dụng 2 kỹ sư Cầu Đường (Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Cầu-Kinh nghiệm 1 năm)

- Lương thoả thuận, làm việc tại Thành phố Quy Nhơn

- Địa chỉ: 08 Nguyễn Trân - P. Lý Thường Kiệt - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

- Điện thoại:  097 686 3377       Fax: 0256.3822380

- E-mail: tuvanhoicauduong@gmail.comLIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN