THÔNG BÁO: LỊCH HƯỚNG DẪN VÀ BẢO VỆ ĐAMH THIẾT KẾ CẦU BTCT (NHÓM 02-CD15)Thông báo cho các bạn nhóm ĐAMH Thiết kế cầu BTCT (094021.02-CD15)
Lịch hướng dẫn buổi cuối sáng thứ 3 (Ngày 19-2-19)
Ngày bảo vệ, cả sáng chiều thứ 6 (Ngày 22-2-19)
GVPT: LÊ HỒNG LAM


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN