Home » , » NỘP VÀ BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (LỚP CD14-CH14)

NỘP VÀ BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (LỚP CD14-CH14)


THÔNG BÁO LỚP CD14-CH15.
Thời gian nộp Báo cáoNhật ký thực tập tốp nghiệp đúng 10h ngày 11/4/2019. Tiến hành bảo vệ trực tiếp ngày 11/4/2019.
Bộ môn Cầu hầm

Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN