Home » , » THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD17B2-ST

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD17B2-ST

Thời gian thực tập chính thức 6 tuần (từ ngày 6/7/2020 đến ngày 21/8/2020).
Yêu cầu khi bảo vệ: Nộp báo cáo (Có giấy xác nhận đóng đấu của Đơn vị thực tập)+Nhật ký thực tập.
Hiện tại danh sách có 22 Học viên đã đăng kí. Những học viên cần có giấy giới thiệu thực tập liên hệ thầy Huỳnh Thanh Sơn (Trung tâm Đào tạo Thường xuyên). Hoàn thành trong tuần sau (29/6/2020 đến 3/6/2020).
Link Danh sách+Đề cương+Thời gian yêu cầu thực tập
Link đăng kí bổ sung thực tập


Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN