Home » , » ĐĂNG KÝ SỰ TRÙNG LẶP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1-2020(GẤP)

ĐĂNG KÝ SỰ TRÙNG LẶP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1-2020(GẤP)Sinh viên các LỚP CD15, CH15, CD13, CD14, CD17LT, CD16LT2:

1. Thời gian nộp bài: 10h ngày 29/06/2020, tại văn phòng khoa CTGT.
2. Danh sách phân công GVPB sẽ được công bố lúc thu bài.
3. Thời gian bảo vệ 02/07/2020.
4. Để "Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo", hạn chót 25/06/2020 sinh viên nộp file thuyết minh (file word -Đầy đủ Bìa/Mục lục/Nội dung luận án) lên hệ thống quét trùng lặp theo địa chỉ sau: Chú ý có kết quả kiểm tra mới được bảo vệ chính thức.

Bộ môn Cầu Hầm.


Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN