Home » » THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (CD15-CH17-CD17LT)

THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 (CD15-CH17-CD17LT)

Thông báo!
Ngày nộp đồ án, luận văn tốt nghiệp đợt 1 ( CD15-CH17-CD17LT ) chính thức: 10h, ngày 29/6/2020 tại Văn phòng Khoa Công Trình Giao Thông (D304).
Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp chính thức: 02/07/2020.
Các lớp lưu ý: Liên hệ gấp cô Thư nộp chứng chỉ liên quan đến xét tốt nghiệp (Anh văn, Tin học, GDTC, GDQP,..). Ai thiếu bất cứ giấy tờ nào thì có thể xét tốt nghiệp vào đợt sau.


Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN