Home » » YÊU CẦU ĐĂNG KÍ BỔ SUNG VÀ NỘP LẠI BẢNG ĐIỂM+GIẤY CAM KẾT.

YÊU CẦU ĐĂNG KÍ BỔ SUNG VÀ NỘP LẠI BẢNG ĐIỂM+GIẤY CAM KẾT.


1. DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÍ ĐỢT 2-2020:
STT MSSV HỌ VÀ TÊN   LỚP
1 1351090426 NGUYỄN HOÀNG ANH CD13
2 1351090004 HUỲNH TRÍ CƯỜNG CD13
3 1551090392 GIAO THÀNH VỸ CD15
4 1551090025 NGUYỄN VĂN KHÁNH CD15
5 17L1090011 BÙI HỒNG QUÂN CD17LT
6 1451090141 ĐÀO VŨ THIÊN SƠN CD14
7 17L1090021 TRẦN HỮU VINH CD17LT
8 1551090015 PHẠM CHí ĐẠT CH15
9 1551090073 TRẦN HOÀI DUY CH15
10 1551090284 TRẦN ĐÌNH KIÊN CH15
11 1551090097 NGUYỄN ĐÌNH THÁI LUYẾN CH15
12 1551090109 TRẦN VĂN NHỰT CH15
13 1451090074 NGÔ ĐỨC TIẾN CH14
14 1551090379 NGUYỄN MINH TRÍ CH15
15 1451090084 PHAN BÁ VINH CH14
16 1451090006 TRƯƠNG CHÍ BẢO CH14
17 1451090260 TRẦN NGỌC THANH BÌNH CH14

Từ lúc có thông báo đến hết ngày 2.8.2020.
Chú ý:
- SV được nhận ĐATN nếu thỏa điều kiện là học xong toàn bộ chương trình khung (phải qua tất cả các môn).
- Sinh viên chuyên ngành Cầu Đường: Đăng kí CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CẦUCHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐƯỜNG BỘ NÂNG CAO. Phải có xác nhận Tên chuyên đề và được GVHD xác nhận.  
- Sinh viên muốn thực hiện Chuyên đề nghiên cứu kết cấu cầu và Chuyên đề cầu nâng cao hoặc Chuyên đề Đường nâng cao: Đăng kí chậm nhất là 1.7.2020 để được hỗ trợ riêng (Chương trình học có thể hoàn thành theo lịch chung).

2. ĐĂNG KÍ BỔ SUNG ĐỢT 2-2020:
Sinh viên đăng ký làm LVTN và lựa chọn Chuyên đề hoặc Kết cấu Cầu-Đường thông thường vào link đăng ký sau: LINK ĐĂNG KÍ

3. BỔ SUNG THỦ TỤC NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2020:
Yêu cầu: TẤT CẢ MỌI SINH VIÊN PHẢI NỘP LẠI THEO ĐỊNH DẠNG SAU: 
Điền thông tin vào giấy cam kết, chú ý có 2 mẫu cho đối tượng hoàn thành toàn bộ chương trình và cho đối tượng còn Đang thực tập tốt nghiệp (Theo link sau GIẤY CAM KẾT) +Bảng điểm đã hoàn thành chương trình học tập (Nộp lại bản gốc sau). Lưu file với tên: (HOVATEN-Bangdiem;HOVATEN-Giaycamket) sau đó nén lại đặt tên file HOVATEN. Nộp lại theo link sau: Link nộp bổ sung thủ tục


Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN