Home » , » THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 2-NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 2-NĂM 2020

Thông báo kết hoạch thực tập đợt 2 lớp CD15-CH15-CD15CLC.
Phân công giáo viên và kế hoạch thực tập theo link bên dưới. Sinh viên phải chịu trách nhiệm về việc hoàn thành chương trình đào tạo theo yêu cầu trước khi thực tập (Nếu còn bất kì môn học nào chưa từng học sẽ bị loại).
Sinh viên đại trà liên hệ Cô Thư đăng kí mở lớp và Giấy giới thiệu thực tập.
Sinh viên CLC liên hệ Viện Đào tạo CLC.
Nhóm trưởng liên hệ Giáo viên Phụ trách để biết kế hoạch nộp và báo cáo thực tập.
(Nhóm thầy Phạm Ngọc Sáng có cả Đại trà và CLC, các bạn liên hệ nhóm trưởng và liên hệ Thầy Sáng để biết công trình).
Phân Công GVHD-Lịch và đề cương thực tập đợt 2-năm 2020

Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN