Home » , » DANH SÁCH NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2020

DANH SÁCH NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2020

1. Danh sách tạm thời đủ điều kiện gồm có 17 sinh viên (trong đó có 2 sinh viên cuối tháng 8-2020 phải đạt kết quả thực tâp tốt nghiệp). Nếu các bạn SV còn thiếu bất kì điều kiện nào mà Phòng đào tạo phát hiện loại thì các bạn phải chịu trách nhiệm.
2. Liên hệ Cô Thư -Khoa công trình giao thông đăng kí thủ tục hành chính (mở lớp)
3. Cảnh cáo 4 Sinh viên đăng kí khi chưa hoàn thành chương trình học tập, đặc biệt trong đó sinh viên Nguyễn Đình Thái Luyến (CH15). Đã bị cảnh cáo lần 1 không đủ điều kiện trong đăng kí thực tập tốt nghiệp. 
4. Theo dõi các thông báo sau để biết kế hoạch nhận đề tài.

.

 
Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN