Home » » DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP ĐỢT 2-2020(ĐÃ CHUYỂN PHÒNG ĐÀO TẠO)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP ĐỢT 2-2020(ĐÃ CHUYỂN PHÒNG ĐÀO TẠO)

 Các bạn Sinh viên theo dõi đóng học phí từ trang cá nhân. Với điều kiện đã học qua các môn trong chương trình khung theo yêu cầu. Đây chỉ là danh sách từ Khoa chuyển lên Phòng Đào tạo, nếu các bạn không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp thì sẽ bị Phòng đào tạo loại.


Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN