Home » » ĐĂNG KÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD16CLCA-CD16CLCB

ĐĂNG KÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD16CLCA-CD16CLCB

 Nội dung:

1. Sinh viên lớp CD16CLCA và CD16CLCB đăng kí thủ tục Thực tập tốt nghiệp theo link sau:Link Đăng Kí
2. Nộp bản điểm (Lưu tên file: HOVATEN-BANGDIEM) theo link sau:Link nộp bảng điểm
3. Thời hạn: đến hết ngày 7.9.2020. Và chờ thông báo của bộ môn.

Có bất kì thắc mắc nào, các em liên hệ:
 - ThS. Lê Hồng Lam - 0905223883Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN