Home » » SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-ĐỢT 3- NĂM 2020

SỐ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-ĐỢT 3- NĂM 2020

 

Nội dung:
1. Dữ liệu Đồ án tốt nghiệp (theo files đính kèm).DỮ LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
      Chú ý : 
           1.1. Làm theo tiêu chuẩn 11823:2017
         1.2. Trình bày thuyết minh và bản vẽ theo quy định mới trong sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bản vẽ trình bày trên khổ giấy A3 (in ngang).
2. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVHD.
3. Khi nộp bài, các em nộp riêng file mềm bài làm để " Kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo". Quy định chi tiết các em theo dõi những quy định mới nhất tại thời điểm nộp bài (Nộp files gì ? Nộp tại địa chỉ web nào ? Thời điểm nộp files, thời điểm nhận kết quả, địa điểm nhận kết quả). Sau khi có kết quả trùng lặp gửi về Bộ môn, sẽ tổ chức bảo vệ chính thức. Link nộp file ở thời điểm hiện tại :

Chú ý khi thực hiện:
Sau khi nhận được số liệu đầu vào, các em điền thông tin vào " Phiếu giao đề tài luận văn tốt nghiệp " (theo mẫu BM - TN - 02), có chữ ký của SV và GVHD, nộp lại Bộ môn để trình ký và đóng dấu (Các bạn gom các phiếu lại rồi gửi một lần), sau đó sẽ gửi trả lại các em, để đóng kèm "Phụ lục giao số liệu" vào trang đầu của Thuyết minh đồ án tốt nghiệp.

Các em phải gặp GVHD theo từng nhóm trong tuần đầu tiên sau khi nhận số liệu, để thống nhất với GVHD các dữ liệu ban đầu của đồ án tốt nghiệp.

Nhờ các bạn nhóm trưởng gửi thông tin nhận số liệu đến các bạn khác trong lớp (nhóm).

P/s Các files đính kèm gồm :
- Danh sách SV - GVHD
- Phụ lục giao số liệu của mỗi sinh viên : Gồm các thông tin đề bài của đồ án tốt nghiệp của mỗi sinh viên
- Các biểu mẫu gồm : bìa đồ án, Phiếu giao đề tài luận văn, Phiếu theo dõi tiến độ 
- Mã địa chất : gồm các mã địa chất, Mỗi SV chỉ dùng một mã tương ứng trong phụ lục giao số liệu
- Sổ tay hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp : SV cần đọc kỹ hướng dẫn trong sổ tay, nhất là quy định trong trình bày thuyết minh, bản vẽ, khối lượng cần thực hiện cho SV ngành Cầu Hầm.

Có bất kì thắc mắc nào, các em liên hệ :

 - ThS. Phạm Đệ - 0907621521


Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN