Home » » ĐĂNG KÍ BỔ SUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CD16-CH16-LT18...)

ĐĂNG KÍ BỔ SUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CD16-CH16-LT18...)

 

 Nội dung:

1. Danh sách sinh viên đăng kí thực tập thành công: DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
2. Sinh viên không có tên trong danh sách tạm (Có thể bị nhầm chưa hoàn thành chương trình đào tạo). Đăng kí bổ sung theo link sau: LINK ĐĂNG KÍ THỰC TẬP
3. Nộp bản điểm (Lưu tên file: HOVATEN-LOP-BANGDIEM) theo link sau: LINK NỘP BẢNG ĐIỂM
4. Thời hạn: đến hết ngày 18.1.2021. Và chờ thông báo của bộ môn để có hướng dẫn chi tiết.
5. Kế hoạch thực tập: 6 tuần, thời gian bắt đầu tính từ buổi học đầu tiên của Kì 2-Năm 2020-2021 (Sau tết nguyên đán).
Chú ý: Nếu ai đã có sẵn công ty thực tập ở quê, trước tết liên hệ cô Thư xin giấy giới thiệu thực tập, để không phải vào lại TP.HCM(Chờ thông báo danh sách chính thức được duyệt).

Có bất kì thắc mắc nào, các em liên hệ:
 - ThS. Lê Hồng Lam - 0905223883
Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN