Home » » PHÂN CÔNG GV HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CD16-CH16-LT18

PHÂN CÔNG GV HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CD16-CH16-LT18

 Danh sách phân công GV hướng dẫn thực tập.

Danh sách SV bên cầu. Nhóm trưởng Thứ 2 tuần sau (25.1.2021) liên hệ GV để biết công ty thực tập. Hoặc chờ thông báo chính thức từ bộ môn.

Danh sách SV bên đường liên hệ thầy TS Nguyễn Văn Long.

LINK DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỰC TÂP (CD16-CH16-LT18)

Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN