Home » » ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2021 (LỚP CD16-CH16-LT18..)

ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2021 (LỚP CD16-CH16-LT18..)

 Thông báo: Thời hạn đăng ký: 5.4.2021

Sinh viên lớp CD16-CH16-LT18...và các sinh viên khoá trước. Nếu hoàn thành chương trình đào tạo theo yêu cầu, tính đến ngày 5.4.2021 (Không kể Môn thực tập tốt nghiệp đợt 1 tháng 1.2021). Đăng ký theo link sau: LINK ĐĂNG KÝCác tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN