Home » » THÔNG BÁO NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1-NĂM 2021 (LỚP CD16-CH16-LT18)

THÔNG BÁO NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1-NĂM 2021 (LỚP CD16-CH16-LT18)

Thực hiện gấp.

Danh sách tạm thời nhận đề tài của các lớp cầu đường và lớp liên thông. (Lớp Cầu hầm tạm thời chưa nộp).

Những ai đủ điều kiện nhận đề tài (kể cả cầu hầm). Làm cam kết đã hoàn thành chương trình học (Trừ môn thực tập tốt nghiệp vừa kết thúc). Nộp giấy cam kết và bảng điểm cho lớp trưởng tương ứng với ngành đào tạo (Chậm nhất là ngày 6.4.2021).

Theo qui định mới của bộ môn. Danh sách sinh viên đăng kí làm chuyên đề(Kể cả chuyên đề Đường bộ): Điều kiện cần: Điểm tích luỹ >=3.0(Thang điểm 4). Yêu cầu liên hệ Giáo viên hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (Tham khảo mẫu kèm theo). Nộp về bộ môn để xét duyệt (Chậm nhất ngày 6.4.2021). Gởi qua mail Cauhamgts@gmail.com

Tất cả các file theo link sau: LINK DOWNLOADCác tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN