Home » » ĐĂNG KÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021-(CD16-CH16-LT18 VÀ SV KHOÁ TRƯỚC)

ĐĂNG KÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021-(CD16-CH16-LT18 VÀ SV KHOÁ TRƯỚC)

Thông báo: Thời hạn đăng ký: 1.8.2021

Sinh viên lớp CD16-CH16-LT18...và các sinh viên khoá trước. Nếu hoàn thành chương trình đào tạo theo yêu cầu, tính đến ngày 1.8.2021. Đăng ký theo link sau: Link Đăng ký 

Nộp bảng điểm theo link sau: Link nộp bản điểm-Giấy cam kết

Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN