Home » » CHÚC MỪNG TÂN KỸ SƯ CD16-CH16

CHÚC MỪNG TÂN KỸ SƯ CD16-CH16

Bộ môn chúc mừng sinh viên CD16 và CH16 đã thành công buổi bảo vệ tốt nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian làm luận án tốt nghiệp.
Vượt lên trên khó khăn đó một số bạn đã hoàn thành xuất sắc đồ án của mình từ cảm hứng thành công của các anh chị khoá trước. Có thể là động lực cho các bạn khoá sau cố gắng để thành công.
Chúc mừng Tân kỹ sư sẽ thành công trong cuộc sống.  

Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN