Home » » THỦ TỤC NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CD16-CH16-LT18-CD16CLC

THỦ TỤC NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CD16-CH16-LT18-CD16CLC

 Thông báo:

Sinh viên các lớp đọc thông báo và thực hiện làm theo link sau.Link download

Chú ý: Phải đảm bảo điều kiện về đường truyền, webcam...để bảo vệ trực tuyến.

Sau khi bảo vệ xong: Sinh viên lớp Đại trà liên hệ cô Thư Giáo vụ khoa CTGT để làm thủ tục tốt nghiêp. Lớp CLC liên hệ Viện làm thủ tục tốt nghiêp.

Nếu có gì thắc mắc liên hệ ThS Phạm Đê (0907 621 521)Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN