Home » » ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH CẦU -KHÓA 17 TRỞ VỀ SAU.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH CẦU -KHÓA 17 TRỞ VỀ SAU.

Điều kiện đăng ký môn học Đồ án Mố trụ cầu và Đồ án Thi công cầu

Sinh viên chuyên ngành Cầu đường và Cầu hầm từ khóa 17 trở đi, cần chú ý điều kiện đăng ký đồ án như sau:
1. Sinh viên đăng ký học phần Đồ án MỐ TRỤ CẦU nếu đã hoàn thành xong (đã qua môn) tối thiểu một trong hai đồ án: Đồ án Cầu bê tông cốt thép hoặc Đồ án Cầu thép.
2. Sinh viên đăng ký học phần Đồ án THI CÔNG CẦU nếu đã hoàn thành xong (đã qua môn) tối thiểu một trong hai đồ án: Đồ án Cầu BTCT hoặc Đồ án Cầu thép. Tuy nhiên, sinh viên nên hoàn thành đồ án Mố trụ cầu trước khi đăng ký môn Đồ án THI CÔNG CẦU.
3. Đăng ký đồ án tốt nghiệp sau khi hoàn thành (đã qua môn) tất cả các môn trong chương trình đào tạo.Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN