Home » » THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-LỚP CD17CLC(A-B)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-LỚP CD17CLC(A-B)

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp

+ Danh sách phân công GVHD thực tập chuyên ngành cầu: Hồ sơ thực tập tốt nghiệp

1. Nhóm trưởng bên cầu Thứ 2 tuần sau (6.9.2021) liên hệ GV lên kế hoạch thực tập
2. Nhóm SV còn lại: Thực tập chuyên ngành đường bộ liên hệ thầy TS Nguyễn Văn LongCác tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN