Home » » THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-LỚP CD17CLC(A-B)

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU-LỚP CD17CLC(A-B)

Danh sách phân công GV hướng dẫn thực tập. HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Danh sách SV bên cầu. Nhóm trưởng Thứ 2 tuần sau (6.9.2021) liên hệ GV lên kế hoạch thực tập.

SV còn lại: Thực tập chuyên ngành đường bộ liên hệ thầy TS Nguyễn Văn Long.Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN