Home » , » THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ CHUYÊN ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ CHUYÊN ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG

THÔNG BÁO

Sinh viên chuyên ngành Cầu đường nếu chọn làm chuyên đề (CẦU hoặc ĐƯỜNG) trong đồ án tốt nghiệp, phải đảm bảo yêu cầu sau:
+ Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 3.0/4.0;
+ Yêu cầu sinh viên lập đề cương, trình Giáo viên hướng dẫn xác nhận. Nộp bộ môn Cầu Hầm xét duyệt trước đợt nhận số liệu đồ án tốt nghiệp 1 tuần.
+ Chú ý: Nếu sinh viên không đủ điều kiện để nhận chuyên đề trước. Sau khi được phân công ngẫn nhiên, sinh viên có thể đề xuất chuyên đề với Giáo viên hướng dẫn.

+ Mẫu đề cương đăng kí làm chuyên đề tốt nghiệp (Download bằng mail có địa chỉ @ut.edu.vn): Mẫu đề cương chuyên đề tốt nghiệp

+ Thời gian nhận đồ án tốt nghiệp: Kế hoạch và thời gian nhận đề tài tốt nghiệp hàng năm

Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN