Home » » THỦ TỤC NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021(CD16-CH16-LT18)

THỦ TỤC NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021(CD16-CH16-LT18)

Nội Dung:

+ Danh sách phân công hội đồng, thủ tục và lịch bảo vệ (Sử dụng mail @ut.edu.vn để download): Thủ tục bảo vệ

Chú ý:

1. Thời gian nộp file, link nộp file xem trong "THUTUCNOPBAI-VABAOVE"
2. Quyét sự trùng lặp đồ án, link nộp file xem trong "THUTUCNOPBAI-VABAOVE", và xem lại thông báo khi nhận đề tài.
3. Thời gian thực hiện, nộp bài, dự kiến bảo vệ : Xem trên danh sách phân công GVPB.
4. Sau khi bảo vệ xong: Sinh viên lớp Đại trà liên hệ cô Thư Giáo vụ khoa CTGT để làm thủ tục tốt nghiệp.
Nếu có gì thắc mắc liên hệ ThS Phạm Đệ (0907 621 521)Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN