Home » » ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD17-CH17-CD19LT...

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CD17-CH17-CD19LT...

Nội Dung:

+ Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp theo link sau (Sử dụng mail @ut.edu.vn): Đăng ký thực tập

+ Nộp bảng điểm và lưu file với tên HOVATEN_LOP (Sử dụng mail @ut.edu.vn): Lưu bảng điểm

Chú ý:

1. Thời hạn 24.1.2022
2. Mọi thắc mắc liên hệ Lớp trưởng tưởng ứng ngành CD17 và CH17.

Các tin khác


LIÊN HỆ

Tên

Email

Thông báo

FANPAGE BỘ MÔN